Avatud Maailm (filmid)


Euroopa häving
(ettekanne rahvuslaste suvekoolis Vormsis, 01.8.2015)Osa 4. Minu soovitus. Nad seniajani ei saa aru, miks nad siin on ... Eesti piiril kirjutada lepingule alla. 

Genfi konventsioon ... ja sõjakuritegu. Mõtlemine kui töö ... Reegleid ja lepinguid peab täitma. "Meile ei anna keegi õigust" ... !!! Pange tähele, mida te ütlesite ... See ongi orirahva tunnus. Muutus mõtlemises, hakkame rääkima teisiti ... Tegusad inimesed on ära läinud, neid on hävitatud põlvkondade kaupa. Katsed hiirtega ... Kõik järglased olid orjad, geneetilised orjad! Need, kes ei suuda otsustada, ei kanna riigivõimu. Rahvas on süüdi ajaloolises plaanis (rohevint kinnitab häälekalt). Millal algas Eesti Asi?


Euroopa Liit ... ja Euroopa piir ... Vaba Mõtte Klubi --> Põgenike väravad ... Itaalia loobus piiride valvamisest ... Sellest ajast ei ole enam kohustusi Euroopa Liidu ees ... Igaüks on jäetud „isemajandamisele” ... Ametnikud sellest tegelikkusest ei räägi ... Nemad hoiavad kinni oma vajuvast toolist ...

Tuleviku pildid. Eesti kui piirirahvas väga mitmes tähenduses ... Põhiseaduse kõige tähtsam osa ... Ühiselt kokku leppida Eesti Asjas ...


Raha võim, bürokraatia diktatuur ja moraali kokkuvarisemine – tabureti kolm jalga ... Toodetakse Lollidemaad juurde ... Kaotajaks jäävad ka põgenikud ... Sest kui Euroopa säiliks, siis oleks neile eeskuju, kuidas elu korraldada. Nemad ei mõtle nagu meie ... Kõrgeima riigivõimu kandja ... Isegi koerad on nõus! Raha võim, bürokraatia diktatuur ning kokkuvarisenud teadmine ja moraal ... Kui kõrgeima riigivõimu kandja on raha, siis kes on rahvas? Siis on rahvas mitte keegi! Siis on rahvas arvatud välja sellest ühiskonnast ja sellest riigist ... 

Mida teha? On kaks võimalust: A) Kui sulgeda Euroopa piirid ja kõrvaldada Euroopasse tulnud ja toodud vägivald, siis on võimalik igal rahval jätkuvalt elada omal maal; B) Kui ei õnnestu sulgeda Euroopa piire ega kõrvaldada vägivalda, siis ellujäämine omal maal ei ole enam võimalik ning järelikult tuleb siis kodumaalt lahkuda. Nii on olemas plaan A ja plaan B, need on loogilised soovitused.


Aine jäävuse seadus: kui mul ei ole 5 eurot, siis see on ju kusagil mujal ... Tehakse tehismaailm, mis ei suuda ellu jääda ..., kus ei ole võimalik koos eksisteerida sõbralikult ... Algab võitlus, kus hävitatakse nii palju, kui see süsteem võimaldab hävitada ... Nii, et hävitusajad ootavad ees ... ...

Looduses nii ei ole: võilill kasvab omas kohas, siilionu jookseb oma rada, ja igaühel on oma kodu! ... Kõrgeima riigivõimu kandja tegevus Euroopa hävingu teemas... Aitäh! Kohe muutume näljaseks! ... KRK võib ja saab otsustada, mis toimub tema maal – kui ta seda soovib. Kui ta seda ei soovi, ei soovi otsustada, siis ongi lugu teine ... PÕHIKÜSIMUS: miks me ise ei kanna kõrgeimat riigivõimu?

Miks nimetatakse meid orirahvaks? ... Aga me ei pea olema orjad. Maailmas ei ole kohustust olla orjad! ..... Kõrgeima riigivõimu kandja tegevus: ta võib ja saab otsustada, keegi ei keela! ... Aga kas ta soovib otsustada? Kui tema ei soovi, siis otsustab keegi teine ...

Euroopa häda: neil puudub maailma toimimise alusel loodud tegevuskava. Kui nad ei suuda kinni hoida riigipiire, siis seegi on vaid nende põhjani lõtvumise tunnus ... Selle lõtvumise, mis lõpuks lõpetab nende eksistentsi.

Milline tulevik? Parim, mis Euroopast võib saada on Ameerika nagu seda tunneme praegu ... Kus igaühel on padja all püstol ja voodi all kuulipilduja ... Kuid võimalik on ka rida palju halvemaid tulevikke ... Euroopa tulekahju ....


Rahva meeleavaldus Tallinnas, 18.7.2015 (Avatud Maailm)Põrandaalune demokraatia Eestis 21. sajandil (ettekanne rahvuslaste kevadkoolis Tallinnas, 23.5.2015)

Avatud Maailm soovitab:
Usupühad ja inimesed Eestis, Vikerraadio 02.4.2015

Rahvas on harjunud!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kui inimesed vägivalla abil maale toodu nii kergesti omaks võtavad, kas needsamad inimesed suudavad siis koonduda ja kokku leppida Kodanike põhiõiguste elluviimiseks Eestis? Arvan, et ei suuda. Ei suuda ja ei taha! Kodanikud on harjunud, et kõrgeim riigivõim on nende käest ära võetud. Ning on sellega rahul.

Küsimus on nüüd selles, et kas järgmise riigipöörde järel upitatakse taas üles Lenini-Stalini pääd ja hakatakse neid kummardama nagu praegu kummardatakse ja tõstetakse esile varem siia maale toodud vägivalla sümboleid? Ning oma säärast teguviisi põhjendatakse näiteks nõnda: „rahvas on nende sümbolitega harjunud!” (On harjunud vägivallavõimu sümbolitega, oma rahva sümbolid on ta siis muidugi unustanud! ... O cvoyej Moskovskoj neveste on estestvenno zabyl – Hüva leili, 1975) ...

Täpselt nagu siin toodud videos.

JAH või EI?


Erakondade võim on muutnud kõrgeima riigivõimu kandja „orjade massiks”.
See suund on väär! See suund tuleb lõpetada!

Nn „riiklik meedia” jahvatab jama, „pehmelt öeldes” ... Tema jutt käib selle ümber, KUIDAS ORJAD, tapetud ja muul viisil hävitatud Kodanikud, panna vägivallasüsteemi orjama veelgi rohkem ... Seda kõike nõudvat mingi „majanduse kasv”, mingi konkurents orja-armeede vahel ...

         Kodanike liikumine põhiseaduse toetuseks (KL)
         Vastlapäeval, 17.2.2015Mõtleme taas
2014-09-23
Obama visiidi ajal aktiviseerus hulk kodanikke ja välja tuldi deklaratsiooniga, mille põhisisuks oli vabadus. Kes need inimesed on ja mida nad soovivad?

Tuuli Stewart: „Selleks, et rääkida, ei pea omama mingeid tiitleid ... mõnda mõtet võiks küll omada ... Me võtame aeg-ajalt õiguse teha oma nokk lahti ...; mis sest, et me tunneme, et ka meie oleme puuris ... Me kisendame! -- see protsess, see kuidas asju läbi viiakse, on vabaduse vastane, on inimõiguste vastane ... Meil on sellised moodsad sõnad „paradigma muutus” ... Tuleb teha tegu ... Tulge, ja teeme! ... Me ei aja „Eesti asja”, me ajame inimlikku, inimväärset asja ..."

Saale Kareda: „Vabaduse deklaratsioon ... oli selle päeva ainus alternatiiv. ... Silmad pärani kinni ühiskonnas ... Meil on absurditeater ... Meil on rääkivad pead, kes justkui esindaksid meid ... Seal taga on jõud, mille kohta me võime teha oletusi ... Me peame otsima ise välja ka nööri ... See süsteem on oma aja ära elanud ... Seda süsteemi ei ole võimalik renoveerida selle süsteemi sees ... Me ei saa haigusega ravida haigust ... Keeruline sõna nagu „koostöövalmidus” ... Inimene ei ole tulnud siia maamunale raha teenima ... Me ei elagi riigis, me elame erafirmas ... Kui valimised suudaksid midagi muuta, oleksid need ammu ära keelatud ... Mõtteviisi osas: lõpetame selle raha ja majanduse ja struktuuride kummardamise ... Ärgake üles, inimesed! ...”Maatriks
2014-04-25

Aprillikuu Maatriksis räägime Eesti eetilistest liidritest, nende missioonist kõlbelis-intellektuaalse Keskme loomisel Eestis. Kas Eesti vajaks Vanemate Koda? Millised on eri põlvkondade loojate vahelised sidemed täna? Mis on tänase Eesti ikka veel lahendamata põhiprobleemid ja millised võiksid olla lahendused? Milline on Eesti ja maailma tulevik? Saates esinevad: Heinz Valk - karikaturist ja ühiskonnategelane, Mati Hint - keeleteadlane ja ühiskonnategelane, Ülo Vooglaid - ühiskonnateadlane ja emeriitprofessor, Einar Laigna - teoloog ja ajaloofilosoof, Saale Kareda - muusikateadlane, Tuuli Stewart - ajakirjanik ja kultuuriloolane, Hando Tõnumaa - "Ulmefilmi" koostaja, "Telegrami" asutaja, saatejuht Peeter Liiv.

Saale Kareda: „Kas ja kuidas üldse inimkond säilib planeedil Maa? ... Oleme teel kollektiivsele suitsiidile ... Inimesed ei taha näha tõde -- minu jaoks suurim jahmatus! ... Ma usun sellesse, et inimene on võimeline ärkama”.


Eesti Energia käsitleb igasugust rahvapoolset tahtmist oma raha eest Eesti Energia tegevuses selgust saada kui tüütust ja keeldub vastamast. Kas tal on see õigus? Tiit Madisson kommenteerib oma uut raamatut „Minu võitlus“. Saatejuht Andres Raid.

     Maailm on väga ärev.
     Ka rentslikeel on lubatud.
     Eesti keel ja eestlased elavad eksistentsi piiril.
     Globaliseerumine -- kolonialismi uus vorm.

     Fosforiidisõda Eestis: Kas kullatünnil istuv rahvas jääb jälle kõigest ilma? 

     Tartu tähetornis, veebruaris 2014.  


     Korrates SURVIVAALI ideed, 12 ja 18 aastat hiljem ... ... Nuu-jahhh .....
     Igatahes vaadata võib, kellel „palk jookseb“, kellel on aega ... ..


No comments:

Post a Comment