Kodanikud ja ühiskond


30. novembril 2014, kolm kuud enne järjekordset Riigikogu valimist alustas oma tegevust „Kodanike liikumine põhiseaduse toetuseks” ehk „Kodanike liikumine” (KL).

KL alustav toimkond saadab oma materjale regulaarselt avalikku meediasse. KL-ga liituda soovijatele on kavas avada selleks lihtne võimalus netis.

Siin blogis „Avatud Ühiskond” avati 30.11.2014 teema „Kodanikud ja ühiskond”. See loodi Kodanike-huviliste ergutamiseks ja nende kui „rahva, kõrgeima riigivõimu kandja” teavitamiseks nende osast ja nende panusest eesti ühiskonnas. Siia koondatud materjalid aitavad Kodanikel liikuda edasi ...

Kodanikel-huvilistel, kellel on võimalik anda oma panust siin teemas, palume võtta ühendust allnäidatud e-aadressil, saates kirja teemal „Kodanike liikumine”.

Oma kirjas palun teatage, millist panust saaksite anda ...; nt netiportaali loomine ja selle toimetamise õpetamine, tele- või raadiokanalite kasutamise võimaldamine, Kodanike koostatud kirjade, artiklite vm materjalide avaldamise korraldamine, ruumide ja/või transpordi võimaldamine Kodanike kohtumiseks, trükiste väljaandmine, „Kodanike liikumise” kohalike toimkondade loomine, uuringute ja analüüside läbiviimine eesti ühiskonna teemadel, rahaline toetus vm.


Matti Masing,

Kodanike liikumine põhiseaduse toetuseks (KL),

Avatud ÜhiskondKodanike mõtted ja koostöö

Kirjad on oodatud --> matti(at)ut.ee


                                  Ning aeg-ajalt ... kohtume Faro juures!Avalikud materjalid

Masing 2014-12-05 Uus paradigma eesti poliitikas

No comments:

Post a Comment